ILONA NOWAK

Jakość i precyzja

Sukces zaczyna się od precyzji

Poświadczenie bezpieczeństwa

upoważniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzyli poufne

Wieloletnie doświadczenie

w urzędach administracji publicznej

Wyższe wykształcenie

z zakresu Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Finansów i Zarządzania oraz Prawa i Administracji

Sumienność i precyzja

rzetelność i dokładność na każdym etapie procesu